ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WAIS-IV

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, 4η Έκδοση, Wechsler Adult Intelligence Scale-Fourth Edition (WAIS–IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες.