ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ομαδική Θεραπεία είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας όπου οι κοινές εμπειρίες των μελών της ομάδας, η ανταλλαγή νέας πληροφορίας αλλά και η ενίσχυση και η βοήθεια από τα μέλη έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα της ζωής πιο ικανοποιητικά.

Η ομάδα λειτουργεί, ως διορθωτική εμπειρία σε ένα ασφαλές πλαίσιο που συντονίζουν ένας ή δυο θεραπευτές και βοηθάει στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην διαπροσωπική μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη, στην αποδοχή του εαυτού και στη διακίνηση των συναισθημάτων.

Η Ομαδική θεραπεία έχει διάρκεια 2 ώρες κάθε εβδομάδα.

«Ταξιδιώτη, δεν υπάρχει μονοπάτι. Φτιάχνεις το μονοπάτι καθώς περπατάς»

Antonio Machado

 

Χρειάζεστε να μιλήσετε σε κάποιον; Προγραμματίστε μια συνάντηση!