ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο όρος «γνωσιακή» αναφέρεται στις «γνωσίες» δηλαδή στις σκέψεις, στις πεποιθήσεις, στις αντιλήψεις που έχουμε.

Οι σκέψεις μας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε μια κατάσταση επηρεάζει τόσο τα συναισθήματα μας όσο και την συμπεριφορά μας. Υπάρχει περίπτωση η ερμηνεία μας να μας έχεις οδηγήσει να σχηματίσουμε μια αρνητική εντύπωση για ότι συμβαίνει στην ζωή μας. Η θεμελιώδης αρχή της ΓΣΘ μας παραπέμπει στη ρήση του επίκτητου «ταράσσεις τους ανθρώπους ου τα πράγματα, αλλά το πέρα των πραγμάτων δόγματα». Δηλαδή αυτό που καθορίζει την αντίδραση μας απέναντι στις καταστάσεις δεν είναι οι καταστάσεις αυτές κάθε αυτές αλλά ο τρόπος που τις ερμηνεύουμε.

Ο όρος «συμπεριφορική» αναφέρεται στις διαφορετικές συμπεριφορές και τις συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίζονται. Βασική αρχή είναι ότι κάθε συμπεριφορά είναι μαθημένη κι επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια καινούργια διαδικασία μάθησης.

Η ΓΣΘ αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που επικεντρώνεται στο παρόν και εφαρμόζεται στα πλαίσια του συνεργατικού εμπειρισμού. Επιδιώκει την δυνατόν συντομότερη αλλαγή της συμπεριφοράς. Είναι σημαντική η συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου. Από κοινού θέτονται οι στόχοι και καταστρώνεται το θεραπευτικό σχέδιο προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες σας.

 

Οικογενειακή Θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Η  οικογενειακή θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των σχέσεων και την αλληλοϋποστήριξη των ατόμων που βρίσκονται σε αυτές.

Επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να εκφράζουν με ασφάλεια δύσκολες σκέψεις και συναισθήματα, κατανοώντας τις εμπειρίες και τις οπτικές του κάθε μέλους, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του καθενός, χτίζοντας στις δυναμικές της οικογένειας, και δουλεύοντας μαζί προκειμένου να επιτευχθούν χρήσιμες αλλαγές τόσο στις σχέσεις των ατόμων όσο και στις ζωές τους. Κάθε οικογένεια είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Μερικές φορές νιώθει υπέροχα , και όλα λειτουργούν καλά. Μερικές φορές όμως ακόμη και οι μικρές δυσκολίες βιώνονται σαν μια μεγάλη πρόκληση. Όταν για παράδειγμα τραυματίζεται ένα σημείο του σώματός μας, τα υπόλοιπα μπορεί να επηρεαστούν με ένα τρόπο. Αλλά τα σημεία του σώματος μπορεί και να συνεργαστούν όπως γίνεται στην περίπτωση ενός κατάγματος ή μιας φλεγμονής. Κάπως έτσι λειτουργεί και η οικογενειακή θεραπεία στα μέλη της οικογένειας, καλούνται να συνεργαστούν όταν κάτι τους πληγώνει, ή αισθάνονται άσχημα.

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ατομική Ψυχοθεραπεία