Διαχείριση Άγχους

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

Κάποιες φορές ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις ή και κάποια απρόσμενα γεγονότα ζωής μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία μας. Συνήθως καταστάσεις που μας προκαλούν έντονα συναισθήματα μας δημιουργούν στρες. Οι άνθρωποι βιώνουμε στρες που κάποιες φορές μας κινητοποιεί ενώ κάποιες άλλες δυσκολεύει τη λειτουργικότητά μας.

Ο μη αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει σε μια μόνιμη αίσθηση άγχους, με επιπτώσεις τόσο στην συμπεριφορά όσο και στην υγεία. Το στρες περιγράφει μια κατάσταση που βιώνει το άτομο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ενώ το άγχος περιγράφει μια παγιωμένη κατάσταση.

Η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων ,προκειμένου να επανέλθει η λειτουργικότητα και η κανονικότητα στην καθημερινότητα μας, είναι απαραίτητη.

Ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης και στις δυο συνθήκες στρες- άγχος, είναι η άμεση αναγνώριση της κατάστασης και η αναζήτηση βοήθειας.